Home

Tvp2020 09 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 50 (2008) 4

Redactioneel

G. Dom

Ontnuchterend maar hoopgevend!, 195 - 196

Oorspronkelijk artikel

A. Huisman, A.J.F.M. Kerkhof

Preventie van suïcide na ontslag uit klinische opname: een inventarisatie, 197 - 203

Oorspronkelijk artikel

W.W. van den Broek, T.H.N. Groenland, P.G.H. Mulder, A. Kusuma, T.K. Birkenhäger, E.M. Pluijms, J.A. Bruijn

Beta-blokkers en elektroconvulsietherapie: een review, 205 - 215

Overzichtsartikel

M.A. Selis, F.P.M.L. Peeters

Augmentatie met atypische antipsychotica bij de behandeling van therapieresistente depressieve patiënten: een overzicht, 213 - 222

Korte bijdrage

Y. Paalvast, W.A. Nolen

Moet de depressiebehandeling in Nederland anders na de STAR*D-studie?, 223 - 228

Gevalsbeschrijving

C.L. Mulder, J. Tielens

Opvattingen over maatschappelijke teloorgang en zelfverwaarlozing beïnvloeden dwangopname, 229 - 233

Gevalsbeschrijving

E.G. Birkenhäger-Gillesse, M.F.P. van der Poel

Koolmonoxidevergiftiging: een psychotische depressie veroorzaakt door een nieuwe keuken, 235 - 239

Referaat

A. Vermassen, G. Pieters

Negatieve impact van biologische causale verklaring van paniekstoornis, 241 - 242

Referaat

R. van Roy, J. Van Hecke

Gegeneraliseerde angststoornis en depressie; een latrelatie, 242 - 242

Ingezonden brief

W.W. van den Broek, T.K. Birkenhäger, E.M. Pluijms

Reactie op 'Combinatiebehandeling van elektroconvulsietherapie met psychofarmaca', 243 - 244