Home

Tvp20 07omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 46 (2004) 1, 7 - 14

Oorspronkelijk artikel

Onderzoek naar de therapietrouw bij het gebruik van methylfenidaat door kinderen

J.G. Hugtenburg, J.E. Griekspoor, E.R. Heerdink, Y.H. Tso

achtergrond Tijdens de negentiger jaren is het gebruik van methylfenidaat bij kinderen sterk toegenomen. Desondanks is er weinig bekend over de therapietrouw in de dagelijkse praktijk.
doel Meer inzicht krijgen in de therapietrouw bij het gebruik van methylfenidaat door kinderen in de dagelijkse praktijk.
methode Met behulp van de door apotheken bijgehouden medicatiehistorie is de therapietrouw bij 52 kinderen onderzocht. Twee parameters voor therapietrouw werden berekend. Verder werd bij de ouders van kinderen die methylfenidaat gebruikten (n = 46) een vragenlijstonderzoek verricht.
resultaten Afhankelijk van de berekende parameter varieerde het percentage kinderen met een goede therapietrouw van 25 tot 47. Vijfenzestig procent van de ouders gaf aan dat wel eens een dosis werd overgeslagen of veranderd. Redenen voor overslaan waren onder meer: vergeten, geen medewerking van het kind of een van de ouders, laat opstaan in het weekeinde of proberen hoe het gaat zonder medicatie. Deze veranderingen vinden meestal plaats zonder overleg met de voorschrijver.
conclusie Het percentage kinderen met een goede therapietrouw als berekend op basis van apotheekgegevens is vrij laag. Wanneer rekening gehouden wordt met verminderd gebruik tijdens weekeinden en vakanties (door ongeveer 65% van de kinderen), wordt een betere waarde gevonden.

trefwoorden kinderen, geneesmiddelengebruik, methylfenidaat, therapietrouw