Home

Tvp21 03 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 50 (2008) 3, 185 - 189

Gevalsbeschrijving

'Mijn dochter eet mijn matras op!'. Een patiënte met pica

H.J. Kolthof, E.A.F. van Weel

Een 17-jarige adolescente wordt voor de derde keer aangemeld op een kinderpsychiatrische polikliniek vanwege het eten van schuimrubber. In deze casusbeschrijving wordt pica besproken en het mogelijke verband met een somatische stoornis. Onderstreept wordt het belang van alertheid op onbekende symptomen in de diagnostiek, het afdoende zoeken naar een biologische verklaring en daarmee het voorkómen van uitsluitend psychosociaal duiden van bijzonder gedrag.

 

trefwoorden pica, schuimrubber, sikkelcelanemie