Home

Tvp21 02omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 50 (2008) 3, 179 - 183

Farmacotherapie

Pipamperon en de behandeling van impulsief gewelddadig gedrag

A.A.G. Klaassen

achtergrond Pipamperon wordt voorgeschreven om impulsief gewelddadig gedrag te voorkomen bij de periodieke explosieve stoornis, persoonlijkheidsstoornissen of zwakzinnigheid.
doel De wetenschappelijke basis hiervan onderzoeken.
methode Diverse databases werden onderzocht op 'pipamperon', 'pipamperone' en 'Dipiperon'. Vervolgens werd de relatie van het gevonden onderzoek met impulsiviteit en agressie nagegaan. resultaten Zes onderzoeken werden gevonden, alle gedateerd voor 1979.
conclusie Gezien het geringe onderzoek en het bijwerkingenprofiel is pipamperon geen behandeling van eerste keus.

trefwoorden pipamperon, agressie, behandeling