Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 50 (2008) 3, 173 - 177

Korte bijdrage

Het 'beginning psychiatric training syndrome' anno 2007. Mythe of realiteit?

M.M. van Veen, P.C. Wauben, T.O. Hoffman, J.D. Blom

Het beginning psychiatric training syndrome is een controversieel, maar tot de verbeelding sprekend nosologisch concept. Uit de resultaten van een pilotstudie betreffende gezondheidsklachten onder 35 artsen in opleiding tot psychiater en een literatuurstudie kan worden geconcludeerd dat gezondheidsklachten onder aios psychiatrie in de regel niet de neiging hebben om door te evolueren naar een toestand van (psycho)pathologische stoornissen in engere zin. Toch is aan te raden om dergelijke gezondheidsproblemen met het oog op preventie wel te monitoren.

trefwoorden beginning psychiatric training syndrome, depressie, psychiatrieopleiding