Home

Omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 50 (2008) 2, 119 - 123

Gevalsbeschrijving

Clozapinegeïnduceerde agranulocytose en het syndroom van Sweet bij een 74-jarige patiënte

J.M.P. Kleinen, F. Bouckaert, J. Peuskens

Bij een 74-jarige psychotische patiënte die behandeld werd met clozapine ontwikkelden zich achtereenvolgens het syndroom van Sweet en agranulocytose. Uiteindelijk overleed zij aan de gevolgen van de agranulocytose. Een verband tussen beide ziektebeelden lijkt minder waarschijnlijk. Het syndroom van Sweet wordt gekenmerkt door acuut ontstane koorts, leukocytose en erythemateuze plaques met een dicht infiltraat van neutrofielen. Bij het ontstaan van huidafwijkingen tijdens behandeling met clozapine is frequente bepaling van het aantal neutrofielen aangewezen.

 

trefwoorden agranulocytose, clozapine, syndroom van Sweet