Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 50 (2008) 2

Redactioneel

B.C.M. Raes

Antiquariaat en internet, 75 - 76

Oorspronkelijk artikel

T.W. Broersma, S. Sytema

Implementatie van het meetinstrument HoNOS65+. Onderzoek op een afdeling voor ouderenpsychiatrie, 77 - 82

Oorspronkelijk artikel

D. De Wachter, A. Neven, S. Vandewalle, J. Vanderlinden, A. Lange

Dissociatieve verschijnselen: verband met stress uit heden én verleden, 83 - 88

Overzichtsartikel

F. van den Eynde, H. Debruyne, M. Portzky, S. de Saedeleer, K. Audenaert

Het syndroom van Cotard. Een overzicht, 89 - 98

Farmacotherapie

K.H. Kho

Combinatiebehandeling van elektroconvulsietherapie met psychofarmaca, 99 - 104

Commentaar

P. Sienaert

Heeft de combinatie elektroconvulsietherapie en psychofarmaca zin?, 105 - 106

Gevalsbeschrijving

M.R. Koerhuis, A. Wunderink, W.A. Nolen

Een psychotische depressie en onvoldoende effect van farmacotherapie en elektroconvulsietherapie. Wat zijn de volgende opties?, 107 - 112

Gevalsbeschrijving

J. Jairam, H.J.C. van Marle

De behandeling van hyperseksualiteit bij een man met een obsessieve-compulsieve stoornis als psychiatrische comorbiditeit, 113 - 117

Gevalsbeschrijving

J.M.P. Kleinen, F. Bouckaert, J. Peuskens

Clozapinegeïnduceerde agranulocytose en het syndroom van Sweet bij een 74-jarige patiënte, 119 - 123

Referaat

A. Groenendijk, J. Hulselmans

Niet alleen cannabis-, maar ook harddruggebruik blijkt sterk verhoogd bij patiënten die een eerste psychotische episode doormaken, 125 - 125

Ingezonden brief

J.A.G. van Opstal, S. Lammers

Reactie op 'Kanttekeningen bij een nieuwe wet voor psychiatrische dwangbehandeling'*, 127 - 130