Home

Omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 50 (2008) 1, 33 - 41

Overzichtsartikel

Stabiliteit van de borderlinepersoonlijkheidsstoornis van de kinderjaren tot in de volwassenheid. Een literatuuronderzoek

P.K.H. Deschamps, C. Vreugdenhil

achtergrond Borderlinepersoonlijkheidsstoornis (bps) is een ernstige, frequente aandoening. Er is weinig bekend over een mogelijk vroeg begin.
doel Onderzoeken in hoeverre er stabiliteit van bps is van de kinderjaren tot de volwassenheid.
methode Systematisch literatuuronderzoek met behulp van Medline, Psycinfo, embase en Cochrane.
resultaten Van kinderen bekend met bps op de basisschoolleeftijd had 80% als volwassene een persoonlijkheidsstoornis, 16% nog steeds bps. In bevolkingsonderzoek van adolescenten met bps voldeed 30% na 2 jaar nog aan de criteria. In risicogroepen van adolescenten was dit 15-30% na 2-3 jaar. Bij deze groepen werd ook een lage dimensionale stabiliteit voor bps vastgesteld. Op symptoomniveau bleken vooral gevoelens van leegte, woede, affectinstabiliteit en identiteitsproblemen stabiel. Minder stabiel waren suïcidaliteit, zelfverwonding, impulsiviteit, instabiele relaties, derealisatie, depersonalisatie en paranoïdie.
conclusie Onderzoek naar de stabiliteit van bps vanaf de basisschoolleeftijd is methodologisch te beperkt om conclusies te kunnen trekken. Onderzoek vanaf de adolescentie toont een lage categoriale en dimensionale stabiliteit van bps. Onderzoek bij volwassenen laat een soortgelijke lage stabiliteit zien, maar pas na 6 jaar. Bij adolescenten en volwassenen zijn impulsief en zelfbeschadigend gedrag mogelijk het minst en affectieve symptomen het meest stabiel. 

trefwoorden adolescentie, borderlinepersoonlijkheidsstoornis, kinderleeftijd, stabiliteit