Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 50 (2008) 1, 23 - 31

Oorspronkelijk artikel

De effectiviteit van elektroconvulsietherapie bij adolescenten. Een retrospectief vergelijkend onderzoek

J.M. Hegeman, S.J.C. Doesborgh, M.C. van Niel, H.J.G.M. van Megen

achtergrond Elektroconvulsietherapie (ect) is een effectieve behandeling voor een stemmingsstoornis bij volwassenen en ouderen. Voor adolescenten blijft ect een controversiële behandeling omdat er weinig onderzoek is verricht naar de effectiviteit en bijwerkingen bij jongeren en vanwege relatieve onbekendheid bij behandelaren in de kinder- en jeugdpsychiatrie.
doel Onderzoeken van de effectiviteit van ect bij adolescenten behandeld voor een therapieresistente depressieve episode en/of ernstige suïcidaliteit gedurende de periode 2000-2006.
methode Scores op de Hamilton Depression Rating Scale of de Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale voor en na ect werden met elkaar vergeleken. Percentage verbetering op de depressieschalen en het percentage patiënten dat meer dan 60% verbeterde op deze schalen in de groep adolescenten werden afgezet tegen deze percentages bij een groep volwassenen.
resultaten Bij 4 van de 12 adolescenten was er een verbetering van minimaal 60% op de depressieschalen; de gemiddelde verbetering was 46%. Er werd geen verschil gevonden in effectiviteit van ect bij adolescenten en volwassenen.
conclusie ect is voor een derde van de adolescenten met een therapieresistente depressieve episode een succesvolle behandelvorm; een klinisch relevante bevinding voor deze patiënten, voor wie alternatieven niet voorhanden zijn.

trefwoorden adolescent, ECT, effectiviteit