Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 49 (2007) 12, 887 - 895

Overzichtsartikel

Honderd jaar schizofrenie. Van Bleuler naar de DSM-V

J.D. Blom

achtergrond In 2008 is het honderd jaar geleden dat de term 'schizofrenie' werd geïntroduceerd door Eugen Bleuler. De naam 'schizofrenie' zal ook in de dsm-v worden gebruikt, maar het bijbehorende concept heeft in de tussentijd een opmerkelijke transformatie ondergaan.
doel Bieden van een historische reconstructie van de genese van Bleulers schizofrenieconcept en vaststellen van de invloed hiervan op het huidige denken over de groep van psychotische stoornissen.
methode Literatuuronderzoek in boeken, PubMed, Embase en de Cochrane Library (tot februari 2007) met als zoektermen 'schizophrenia', 'Bleuler' en 'dementia praecox'.
resultaten Het biomedische schizofrenieconcept anno 2008 lijkt meer op Kraepelins dementiapraecoxconcept dan op het concept zoals Bleuler dit voor ogen had. Hoewel de diagnostische criteria voor schizofrenie in de dsm-v nog niet vastliggen, is de verwachting dat deze slechts marginaal zullen afwijken van de criteria in de dsm-iv-tr.
conclusie Vanwege de ontbrekende validiteit van het biomedische schizofrenieconcept vormt een kritiekloos gebruik ervan een bedreiging voor het empirisch onderzoek naar neurobiologische en neuropsychologische determinanten van psychotische symptomen. Om deze reden wordt een deconstructie van het huidige concept bepleit, zeker daar waar het ten dienste wordt gesteld van empirisch wetenschappelijk onderzoek.

trefwoorden Bleuler, dementia praecox, DSM-V, geschiedenis, schizofrenie