Home

Tvp20 07omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 49 (2007) 11, 839 - 842

Commentaar

Onverklaard of ondoordacht? Naar een DSM-V voor de somatoforme stoornissen. Commentaar op Van Dieren & Vingerhoets

C.M. van der Feltz-Cornelis