Home

Omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 49 (2007) 11, 813 - 822

Essay

In genes we trust versus het gen voorbij. Over schizofrenie

J.C. van der Stel

De determinanten en ziektemechanismen van schizofrenie zijn goeddeels onbekend. Dit artikel bespreekt twee genetische en twee epigenetische modellen en gaat na in hoeverre deze in staat zijn epidemiologische patronen te voorspellen, inzicht geven in de determinanten en ziektemechanismen én steunen op empirische bevindingen. Het kunnen leveren van een verklaring voor discordantie bij monozygote tweelingen wordt voorgesteld als de lakmoesproef. Op basis van de beoordeling worden de hoofdlijnen van een synthetisch model voorgesteld.

trefwoorden epigenetica, genetica, schizofrenie