Home

Tvp20 07omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 49 (2007) 11, 803 - 812

Oorspronkelijk artikel

Positieve en nuttige auditieve vocale hallucinaties

S. Rutten, J. Beuckens, N. Boonstra, J.A. Jenner

achtergrond De moderne psychiatrie benadrukt negatieve aspecten van stemmen horen. Uit ervaring blijkt echter dat sommige patiënten hun stemmen als positief of nuttig ervaren.
doel Dit onderzoek beschrijft de levensprevalentie, beleving, verloop en kenmerken van positieve en nuttige stemmen bij een groep patiënten.
methode De onderzoekspopulatie betreft (ex-)patiënten van de Stemmenpolikliniek van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Voor dit onderzoek is de Positive and Useful Voices Inquiry ontwikkeld, een meetinstrument voor zelfrapportage.
resultaten De levensprevalentie van positieve stemmen is 52%, van nuttige stemmen 40%. Bij de meeste patiënten is het aantal positieve stemmen afgenomen, terwijl het aantal nuttige gelijk is gebleven. Positieve stemmen bieden bescherming, geruststelling of gezelschap. Nuttige stemmen geven advies, helpen bij dagelijkse werkzaamheden of het nemen van beslissingen. Van de patiënten wil 32% zijn positieve stemmen behouden, en 40% zijn nuttige stemmen. Deze wensen zijn gerelateerd aan het ervaren van controle over de stemmen.
conclusie De prevalentie van positieve en nuttige stemmen is aanzienlijk en daarom therapeutisch relevant. Een groot deel van de patiënten geeft aan de stemmen te willen behouden.

trefwoorden auditieve hallucinatie, nuttig, positief, psychotische stoornis, stem