Home

Tvp20 07omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 49 (2007) 11, 789 - 798

Oorspronkelijk artikel

Assertive Community Treatment bij patiënten met een eerste psychose. Modelgetrouwheid en doelgroepspecifieke aanpassingen

M.J.M. Verhaegh, I.M.B. Bongers, H. Kroon, H.F.L. Garretsen

achtergrond Assertive Community Treatment (act) is een veelvuldig beschreven en onderzocht behandelaanbod, dat meestal toegepast wordt bij de doelgroep 'severely mentally ill patients'. Het is een evidence-based practice waarbij op een proactieve wijze in multidisciplinair teamverband outreachende en intensieve zorg (behandeling, rehabilitatie en begeleiding) worden geboden. Steeds vaker wordt act toegepast bij andere doelgroepen, zoals patiënten met een eerste psychose. Hierbij wordt act vaak niet modelgetrouw geïmplementeerd waardoor een verscheidenheid aan samenstellingen van het act-zorgaanbod ontstaat.
doel De centrale vraag is: levert variëren op modelgetrouwe act een meerwaarde op voor de doelgroep patiënten met een eerste psychose en hoe kan deze gerealiseerd worden?
methode De modelgetrouwheid is gemeten en aan patiënten en hun mantelzorgers is gevraagd in hoeverre het zorgaanbod tegemoetkomt aan hun zorgbehoefte. De resultaten dienen om wijzigingen door te voeren in het oorspronkelijke model. Hierbij wordt uitgegaan van behoud van essentiële kenmerken van het act-model. Variëren op deze kenmerken betekent dat er geen sprake meer is van act, waardoor de effectiviteit verloren kan gaan. Vanuit een modelgetrouw act-model is dus, op zorgvraaginhoudelijke gronden, onderzocht welke elementen verbetering zouden kunnen opleveren voor patiënten met een eerste psychose.
resultaten en conclusie act blijkt modelgetrouw geïmplementeerd te zijn en patiënten en mantelzorgers zijn daarmee tevreden. Er zijn sterke aanwijzingen dat aanpassingen van act een meerwaarde kunnen geven aan de effectiviteit van act bij deze specifieke doelgroep. Hieraan moeten echter wel zorgvuldigheidseisen gesteld worden.

trefwoorden ACT, Assertive Community Treatment, eerste psychose, modelgetrouwheid