Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 49 (2007) 9, 661 - 665

Gevalsbeschrijving

Delirium bij herstart clozapine na korte onderbreking

J.A.W. Benckhuijsen, I.P.M. Keet

samenvatting De behandeling met clozapine vereist vanwege het bijwerkingenprofiel extra zorgvuldigheid. Een 44-jarige man met schizofrenie krijgt tot twee keer toe een delirium direct na het herstarten van zijn voorheen goed getolereerde dosering clozapine, na een medicatieonderbreking van respectievelijk 2 en 10 dagen. Vanwege deze 'rechallenge' is een causale relatie tussen de directe clozapineherstart en het delirium zeer aannemelijk. Ook na een korte therapieonderbreking blijft een voorzichtige opbouw van de dosis van belang.

trefwoorden clozapine, delirium, olanzapine, therapieonderbreking