Home

Omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 49 (2007) 9, 655 - 659

Gevalsbeschrijving

Clozapine en selectieve serotonineheropnameremmers: risico's op toxiciteit

P.J.S. Michielsen, M.M. Thunnissen, B. Van Den Bossche

samenvatting Een 25-jarige vrouw die bekend is met een schizoaffectieve stoornis, ontwikkelt binnen enkele weken klachten die wijzen op een toxische bloedspiegel van clozapine. Als oorzaak hiervan wordt de farmacokinetische interactie gezien tussen citalopram en clozapine ter hoogte van cytochroom P450. Literatuuronderzoek wijst op het belang van monitoring van interacties tussen alle selectieve serotonineheropnameremmers en clozapine, zo nodig aan de hand van bloedspiegelbepaling. Vooral bij niet-rokers is waakzaamheid geboden.

trefwoorden citalopram, clozapine, cytochroom P450