Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 49 (2007) 9, 639 - 648

Overzichtsartikel

De plaats van omega-3-vetzuren bij de behandeling van de bipolaire stoornis. Stand van zaken

C. Sempels, P. Sienaert

achtergrond Er is een ruime belangstelling voor het gebruik van omega-3-vetzuren bij de behandeling van diverse psychiatrische stoornissen. Epidemiologisch onderzoek toont een omgekeerd evenredig verband tussen een hogere consumptie van omega-3-vetzuren en de prevalentie van affectieve stoornissen.
doel Een overzicht geven van de huidige onderzoeksgegevens met betrekking tot het gebruik van omega-3-vetzuren en bipolaire stoornissen.
methode De database van Medline werd doorzocht met behulp van de MeSH-termen 'mood disorders', 'affective disorders', 'bipolar disorders', 'fish oil', 'unsaturated dietary fats', 'omega-3 fatty acids', 'eicosapentaenoic acid', 'docosahexaenoic acid' en 'alpha-linolenic acid'.
resultaten Er zijn tot op heden vier gerandomiseerde gecontroleerde onderzoeken en één open onderzoek gepubliceerd. Omega-3-vetzuren, toegevoegd aan een bestaande onderhoudsbehandeling met psychofarmaca voor de bipolaire stoornis, hebben hoogstens een gering gunstig effect op depressieve symptomen. Er werd geen duidelijk effect aangetoond op manische symptomen.
conclusie Actuele gegevens over de effectiviteit van docosahexaeenzuur en eicosapentaeenzuur in de behandeling van de bipolaire stoornis laten niet toe om eenduidige, klinisch praktische conclusies te trekken. Er is verder onderzoek nodig naar de effecten van omega- 3-vetzuren tijdens de verschillende fasen van een bipolaire stoornis.

trefwoorden behandeling, bipolaire stoornis, docosahexaeenzuur, eicosapentaeenzuur, omega-3-vetzuren