Home

Omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 49 (2007) 9, 629 - 638

Overzichtsartikel

Slaapafwijkingen bij posttraumatische stressstoornis. Overzicht van onderzoeksbevindingen

S. van Liempt, E. Vermetten, J.H.M. de Groen, H.G.M. Westenberg

achtergrond Nachtmerries en insomniaklachten komen voor bij 70% van de patiënten met een posttraumatische stressstoornis (ptss). Deze slaapklachten zijn vaak lastig te behandelen terwijl de lijdensdruk groot is. De laatste decennia is een aantal onderzoeken uitgevoerd naar slaapafwijkingen bij ptss-patiënten.
doel Dit artikel geeft een overzicht van objectieve kenmerken - in tegenstelling tot zelfbeoordelingsmethoden - van slaap bij ptss-patiënten.
methode Artikelen gepubliceerd in peer reviewed journals vanaf 1980 tot heden werden verzameld uit Medline en Embase met behulp van de zoektermen 'ptsd', 'sleep', 'nightmares', 'insomnia', 'polysomnography'.
resultaten Afwijkingen van slaapefficiëntie, arousalregulatie, remslaap, deltaslaap en bewegingsonrust tijdens de slaap worden genoemd. Daarnaast wordt een correlatie beschreven tussen nachtmerries en slaapapnoes bij ptss. In een aantal onderzoeken worden juist geen afwijkingen gevonden tijdens de slaap bij ptss. Onderzoeken naar slaapafwijkingen bij ptss zijn veelal uitgevoerd in kleine of heterogene groepen en de resultaten zijn daarom mogelijk niet consistent. Echter, ook resultaten van grote, meer homogene onderzoeken zijn niet altijd met elkaar in overeenstemming.
conclusie Er is een discrepantie tussen de klinische relevantie van slaapklachten bij ptss en eenduidige objectieve slaapafwijkingen. In de toekomst moeten afwijkingen nader geïdentificeerd worden om klachten te verklaren en therapeutische behandelmogelijkheden te kunnen ontwikkelen.  

trefwoorden insomnia, nachtmerries, polysomnografie, posttraumatische stressstoornis, slaap