Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 49 (2007) 8, 581 - 585

Gevalsbeschrijving

Interactie van epilepsie en psychiatrische problematiek: levensbedreigend

A.K. Jonker, J.J.F. Verkade, A.W. De Weerd

Epilepsie en psychiatrische problemen kunnen tegelijkertijd voorkomen en onverwacht interacties vertonen, waardoor levensbedreigende situaties kunnen ontstaan. Dit werd duidelijk bij een vrouw die tijdens een opname plotseling in een status epilepticus raakte. Deze hing samen met stiekem uitbraken van anti-epileptische medicatie. Dit braken was om emotioneel beladen posttraumatische intrusies te kunnen hanteren. Emigratie, een life event waardoor er sprake is van een toename van insulten en braakgedrag, speelde hier een luxerende rol. Vanwege mogelijke interacties lijkt het van belang om bij epilepsie vroegtijdig te screenen op psychopathologie.

trefwoorden epilepsie, psychiatrische stoornissen