Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 49 (2007) 8, 569 - 573

Korte bijdrage

Hebben we psychiatrische casusregisters nog wel nodig?

A.I. Wierdsma, S. Sytema, J.J. van Os, C.L. Mulder

samenvatting
Met regelmaat wordt de vraag gesteld wat de meerwaarde van de regionale casusregisters is naast de landelijke informatievoorzieningen in Nederland. Echter, de resultaten van registeronderzoek laten een toegevoegde waarde zien, gebaseerd op de longitudinale gegevensverzameling, de bijzondere kennis van de regio en de databewerking. Op deze manier komt er zicht op de ontwikkelingen binnen de totale zorg (cure en care, inclusief verslavingszorg). Daarnaast richten registeractiviteiten zich op de ontwikkeling van uitkomstmaten en is onderzoek mogelijk naar raakvlakken met andere sectoren. 

trefwoorden beleidsinformatie, casusregister, monitor