Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 49 (2007) 8, 529 - 536

Oorspronkelijk artikel

Rationele Rehabilitatie bij de posttraumatische stressstoornis. Een pilotonderzoek.

A.T. Tomasoa, M.T. Appelo

achtergrond Rationele Rehabilitatie is een vorm van cognitieve gedragstherapie die in een gecontroleerd onderzoek effectief is gebleken bij mensen met chronisch psychische klachten. De posttraumatische stressstoornis is een ernstig, vaak voorkomend en nogal eens chronisch ziektebeeld. Wellicht is Rationele Rehabilitatie ook effectief bij de posttraumatische stressstoornis.
doel
Door middel van een pilotonderzoek naar het effect van Rationele Rehabilitatie bij mensen met een posttraumatische stressstoornis, nagaan of gecontroleerd onderzoek hiernaar geïndiceerd is.
methode
Negentien patiënten met een posttraumatische stressstoornis kozen ervoor om gedurende de wachttijd voor reguliere behandeling mee te doen aan het onderzoek. Het effect van Rationele Rehabilitatie werd onderzocht met betrekking tot symptomen van posttraumatische stressstoornis, ervaren van geluk, autonomie, sociale steun en behoefte aan verdere behandeling.
resultaten Rationele Rehabilitatie lijkt een positief effect te hebben op alle onderzochte uitkomstvariabelen, behalve herbelevingen.
conclusie Een gecontroleerd onderzoek naar het effect van Rationele Rehabilitatie bij patiënten met een posttraumatische stressstoornis lijkt gerechtvaardigd.

trefwoorden cognitieve gedragstherapie, posttraumatische stressstoornis, Rationele Rehabilitatie