Home

Tvp21 02omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 49 (2007) 5, 339 - 342

Gevalsbeschrijving

De differentiaaldiagnostiek van het gansersyndroom

D.J. Vinkers, Y.P. Welschen, A.S. Keijzers, R.C. van der Mast

samenvatting Het gansersyndroom wordt volgens de klassieke beschrijving gekenmerkt door het geven van antwoorden die er net naast zitten, een verlaagd bewustzijn, somatische conversieverschijnselen, en (pseudo)hallucinaties. Naar aanleiding van een 80-jarige patiënte die antwoorden gaf die er net naast zaten, wordt aan de hand van een systematisch literatuuronderzoek de differentiaaldiagnostiek van het gansersyndroom beschreven. Organische oorzaken nemen daarbij een belangrijke plaats in.

trefwoorden differentiaaldiagnostiek, gansersyndroom, vorbeireden