Home

Tvp21 02omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 49 (2007) 5, 333 - 337

Gevalsbeschrijving

Pathologische lach

D.B. Beke, M. Hebbrecht

samenvatting Een 22-jarige man vertoont onaangepast lachen. De affectlabiliteit past in de diagnose van mentale retardatie en een persoonlijkheidsstoornis Niet Anderszins Omschreven. Aan de hand van een literatuuronderzoek worden neuroanatomische, psychodynamische en fenomenologische aspecten van onaangepast lachen toegelicht. In de psychiatrie is het onderzoek naar onaangepast lachen tot nu toe beperkt en fragmentair. De pathologische lach is vaak een gevolg van organische hersenpathologie.

trefwoorden behandeling, pathologische lach