Home

Tvp21 02omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 49 (2007) 5, 289 - 299

Oorspronkelijk artikel

Psychiatrische en neuropsychologische kenmerken van een groep volwassenen verwezen naar een academische polikliniek voor ADHD

M. Vegt, J.H.M. Tulen, H.R. van Tuijl, C.W. Twigt, M.W. Hengeveld

achtergrond De aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (adhd) is altijd als een kinderpsychiatrische aandoening beschouwd. Naar het klinische profiel van volwassenen met adhd is nog weinig onderzoek gedaan.
doel Het doel van dit onderzoek was inzicht te verkrijgen in het klinische profiel van een groep volwassenen die naar een polikliniek voor adhd werden verwezen.
methode Er worden 225 volwassen patiënten met adhd beschreven en vergeleken met 101 patiënten die naar dezelfde polikliniek werden verwezen maar een andere diagnose kregen. Alle patiënten werden gediagnosticeerd volgens de dsm-iv-criteria voor adhd en ondergingen een aantal neuropsychologische tests.
resultaten Bij 69% van de patiënten kon de diagnose adhd bevestigd worden. Van deze groep was 72% man en was de gemiddelde leeftijd 32 jaar. In de adhd-groep had de helft van de patiënten een comorbide psychiatrische stoornis. Beide groepen verschilden niet in psychiatrische symptomen; in de adhd-groep was er vaker sprake van huidig nicotine- en alcoholgebruik. Het neuropsychologisch onderzoek toonde meer subjectieve afleidbaarheidsklachten bij de niet-adhd- groep, terwijl op de objectieve tests de adhd-groep slechter presteerde.
conclusie Dit onderzoek beschrijft het klinische profiel van een groep volwassenen die waren verwezen naar een adhd-polikliniek. De adhd-groep onderscheidt zich van de niet-adhd-groep op een aantal demografische, psychiatrische en neuropsychologische parameters.

trefwoorden aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit, ADHD, comorbiditeit, neuropsychologie