Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 49 (2007) 4, 263 - 267

Gevalsbeschrijving

Quetiapine bij de behandeling van het gilles-de-la-tourettesyndroom

D. Neves Ramos, D. Van West, A.P.M. van Strien

samenvatting In dit artikel beschrijven wij het klinische verloop van een 8-jarige jongen met het gilles-de-la-tourettesyndroom, bij wie een proeftherapie met quetiapine een gunstige respons opleverde. Een literatuuronderzoek via Medline en Psycinfo over het gebruik van quetiapine bij kinderen met dit syndroom leverde 12 gevalsbeschrijvingen en 1 open label trial op, waaruit bleek dat doses tot 200 mg voldoen. Gegevens over de veiligheid van quetiapine bij kinderen zijn beperkt en spreken elkaar tegen.

trefwoorden adolescenten, gilles-de-la-tourettesyndroom, kinderen, quetiapine, veiligheid