Home

Omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 49 (2007) 4, 233 - 240

Overzichtsartikel

Seksualiteit als thema in de behandeling van mensen met een borderlinepersoonlijkheidsstoornis

A.J.F. Neeleman

achtergrond Er is de afgelopen 25 jaar veel literatuur verschenen over de borderlinepersoonlijkheidsstoornis. Dit geldt niet voor het seksuele functioneren van de mensen die aan deze stoornis lijden, terwijl dit wel relevant kan zijn voor de behandeling.
doel Inventariseren of er aanwijzingen zijn voor problematische seksualiteit bij patiënten met een borderlinepersoonlijkheidsstoornis en zo ja, welke problemen er zijn.
methode Naast literatuuronderzoek in PubMed en Psycinfo met de zoektermen 'borderline personality disorder', 'sexuality', 'research', werd er een handmatig literatuuronderzoek uitgevoerd.
resultaten Er werden slechts zes empirische onderzoeken gevonden naar het seksuele functioneren van mensen met een borderlinepersoonlijkheidsstoornis. Er zijn aanwijzingen dat er in intieme relaties en seksuele betrekkingen problemen zijn ten aanzien van verhoogde impulsiviteit, verminderde satisfactie, grotere seksuele verveling, meer seksuele preoccupatie, vermijding van seksualiteit en meer seksuele klachten. Tevens zijn er aanwijzingen dat een homoseksuele oriëntatie en kwetsbaarheid in de genderidentiteit vaker voorkomen.
conclusie Het helpen integreren van liefde en seksualiteit bij een passende partner blijkt een belangrijke ontwikkelingsopdracht voor de hulpverlening aan patiënten met een borderlinepersoonlijkheidsstoornis.

trefwoorden borderlinepersoonlijkheidsstoornis, seksualiteit, therapie