Home

Tvp19 08 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 49 (2007) 4

Posters

Channeling na introductie van het nieuwe antipsychoticum aripiprazol

R. Van Der Hulst, J.J. Stolker, G.W.K. Hugenholtz, E.R. Heerdink

p-5

achtergrond Aripiprazol is een recent in Nederland op de markt gekomen antipsychoticum. Channeling is het fenomeen dat nieuwe geneesmiddelen vooral worden voorgeschreven aan patiënten die niet reageren op bestaande middelen, of last hebben van bijwerkingen.
doel Inzicht verkrijgen in mogelijke channeling van aripiprazol bij patiënten bij wie de eerder therapie weinig effectief was of bijwerkingen gaf.
methode
De onderzoekspopulatie bestaat uit alle patiënten die klinisch opgenomen zijn in het psychiatrisch ziekenhuis Altrecht en die behandeld zijn met aripiprazol in de periode van januari 2004 tot april 2006. Van deze patiënten zijn medicatiegegevens, patiëntkenmerken, diagnoses, redenen van voorschrijven en van eventueel stoppen van behandeling verzameld bij de behandelaars.
resultaten In totaal zijn 51 patiënten gestart of gestopt met een behandeling met aripiprazol binnen de klinische setting. Het grootste gedeelte van de starters is geswitcht van een ander antipsychoticum (91%). Belangrijkste redenen van voorschrijven waren: gebrek aan effectiviteit (19%) en bijwerkingen (53%) van het vorige middel; 32 (63%) van de gebruikers van aripiprazol stopte met het gebruik gedurende de behandeling in de instelling.
conclusie Aripiprazol lijkt gedurende de eerste periode dat het op de markt is, vooral gebruikt te worden door patiënten bij wie eerder gebruikte antipsychotica een gebrek aan effectiviteit vertoonden of bijwerkingen gaven.