Home

Tvp20 02omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 49 (2007) 4

Symposia

De transculturele validiteit van een semigestructureerd interview voor de diagnostiek van psychose

T. Zandi, J.M. Havenaar, A. Limburg, W. Van Der Brink

s-26

achtergrond Uit herhaald onderzoek is gebleken dat de incidentie van psychotische stoornissen bij bepaalde groepen allochtonen is verhoogd (Cantor-Graae & Selten 2005). Er is echter weinig bekend over de procedurele validiteit binnen verschillende bevolkingsgroepen van de gestandaardiseerde diagnostische instrumenten die in dit soort onderzoek worden gebruikt.
doel Onderzoeken of toevoeging van extra vragen en beslissingregels, toegesneden op de Marokkaanse doelgroep, de procedurele validiteit van de Comprehensive Assessment of Symptoms and History (cash, Andreasen 1992) verhoogt.
methode Op basis van de literatuur en een focusgroep bestaande uit deskundigen en leden van de groep, werden richtlijnen toegevoegd aan de cash om deze cultuursensitiever te maken (cash-cs). Beide varianten van het instrument werden getest op 29 patiënten met psychotische stoornissen of stemmingsstoornissen in Casablanca, Marokko, en vergeleken met het oordeel van een Marokkaanse clinicus. Kansgecorrigeerde overeenstemming (kappa) werd berekend voor de verschillende beoordelingen.
resultaten De overeenstemming tussen de oorspronkelijke cash en het klinische oordeel is zeer laag. Tussen de cultuursensitieve versie, de cash-cs, en de klinische diagnose bestaat een goede overeenstemming.
conclusie In ongewijzigde vorm kan de oorspronkelijke cash aanleiding geven tot overdiagnostiek van psychose bij Marokkanen. Aanpassingen die gebaseerd zijn op 'cultural formulation' verhogen de procedurele validiteit aanzienlijk.