Home

Afb omslag tvp19 01 kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 49 (2007) 4

Symposia

Het VRIENDEN-programma op scholen als preventieprogramma of selectief interventieprogramma tegen angst en depressie bij kinderen en jongeren

E.M.W.J. Utens

s-5

achtergrond Het vrienden-programma is een cognitiefgedragstherapeutisch programma dat oorspronkelijk is ontwikkeld als preventieprogramma tegen angst en depressie bij kinderen en jongeren. In 2004 is vrienden door de World Health Organization uitgeroepen als enig evidence-basedprogramma op dit terrein.
doel Beantwoorden van de vraagstelling: wat is de korte- en langetermijneffectiviteit van vrienden, toegepast op scholen als universeel preventie- (klassikale toepassing) of selectief interventieprogramma (toepassing na screening van 'risicokinderen')?
methode Op basis van internationale onderzoeksgegevens wordt de effectiviteit van vrienden op scholen in diverse landen (Australië, Amerika, Canada, Engeland, Duitsland) besproken. Praktijkervaringen en knelpunten bij de toepassing van vrienden in de Nederlandse schoolsituatie worden besproken.
resultaten en conclusie Uit de internationale resultaten komt eenduidig naar voren dat vrienden effectief is in het reduceren van internaliserende problemen (vooral angst) bij kinderen en jongeren, het verstevigen van het zelfgevoel en copingvaardigheden.

Literatuur

Utens, E.M.W.J., de Nijs, P.F.A., & Ferdinand, R.F. (2001). vrienden voor kinderen - handleiding voor groepsleiders (2001). Rotterdam: Afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie, Erasmus Medisch Centrum.