Home

Afb omslag tvp19 01 kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 49 (2007) 4

Symposia

Angststoornissen bij kinderen en jeugdigen: ziektebeeld, prevalentie, familiale aspecten en behandeling

W. Van Gastel, F.V.A. Van Oort, M. Berkien, J.S. Legerstee, S.L.M. Van Der Toorn, E.M.W.J. Utens

s-5

Angststoornissen behoren tot de meest voorkomende psychiatrische stoornissen en ontstaan vaak al op jonge leeftijd. Tijdens dit symposium zal aandacht worden besteed aan de familiaire overdraagbaarheid van angststoornissen, maar ook aan familiekenmerken, zoals stress bij ouders en ouderlijke psychopathologie als voorspellers van stabiliteit van angsten bij kinderen en adolescenten. Daarnaast zal gesproken worden over de relatie tussen angststoornissen bij ouders en therapie- uitkomst bij kinderen, en over welke behandelaspecten, zoals behandelen via internet, betrekken van ouders in de behandeling, een bijdrage leveren aan de effectiviteit van een behandeling. Tot slot zal de effectiviteit van het vriendenprogramma in de schoolse situatie besproken worden.