Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 49 (2007) 3, 201 - 202

Referaat

Kwaliteit van leven en antipsychoticagebruik bij patiënten met chronische schizofrenie

P.F.J. Schulte, L. de Haan