Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 49 (2007) 3, 179 - 188

State-of-the-art-artikel

Kinderen van ouders met een bipolaire stoornis

C.G. Reichart, M. Wals, M.H.J. Hillegers

achtergrond De bipolaire stoornis komt familiair voor. Deze stoornis is voor een deel genetisch bepaald en komt tot ontwikkeling in samenspel met psychosociale factoren.
doel Beschrijven wat er bekend is over de psychopathologie en het functioneren van kinderen van ouders met een bipolaire stoornis. Tevens ingaan op de vroege symptomen van en eventuele voorspellers voor de bipolaire stoornis.
methode De resultaten uit een Nederlands prospectief onderzoek onder 140 kinderen uit 86 gezinnen met een ouder met een bipolaire stoornis worden vergeleken met de internationale literatuur.
resultaten Over een periode van 5 jaar hebben kinderen van ouders met een bipolaire stoornis een verhoogd risico op het ontstaan van een stemmingsstoornis en in het bijzonder een bipolaire stoornis. Het ontstaan en het beloop van zowel zelfgerapporteerde stemmingsproblemen als depressieve stoornissen was voorspellend voor de ontwikkeling van bipolaire stoornissen. Vroege herkenning van de bipolaire stoornis was vast te stellen met de General Behavior Inventory.
conclusie Het is belangrijk om kinderen van ouders met een bipolaire stoornis intensief te volgen, zeker wanneer ze stemmingsproblemen of depressies hebben.

trefwoorden bipolaire stoornis, kinderen, voorspellers, vroege herkenning