Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 49 (2007) 3, 157 - 165

Oorspronkelijk artikel

Richtlijnen voor de opvang van suïcidepogers in Nederlandse ggz-instellingen

B. Verwey, J.A. van Waarde, I.A.L.M. van Rooij, G. Gerritsen, F.G. Zitman

achtergrond Suïcidepogingen komen regelmatig voor, ook in ggz-instellingen. De World Health Organization pleit voor ontwikkeling en implementatie van richtlijnen voor de opvang van suïcidepogers in ggz-instellingen.
doel De aanwezigheid, inhoud en kwaliteit vaststellen van richtlijnen voor de opvang van suïcidepogers binnen ggz-instellingen in Nederland en deze richtlijnen vergelijken met soortgelijke richtlijnen van ziekenhuizen.
methode Alle ggz-instellingen in Nederland werden geënquêteerd. Criteria ter beoordeling van de inhoud van beschikbare richtlijnen werden ontleend aan de literatuur. De kwaliteit van de richtlijnen werd daarnaast beoordeeld met de Appraisal of Guidelines for Research and Evaluation (agree).
resultaten De respons bedroeg 79,2%. Van 38 ggz-instellingen werden 12 richtlijnen verkregen. Een vergelijking met de inhoud en kwaliteit van dergelijke richtlijnen in ziekenhuizen toonde diverse verschillen, waarbij de richtlijnen van ggz-instellingen over het algemeen beter scoorden.
conclusie Richtlijnen waren slechts in een beperkt aantal van de ggz-instellingen aanwezig. Grotendeels waren zij inhoudelijk adequaat te noemen, maar sommige ggz-richtlijnen misten enkele belangrijke aspecten. De kwaliteit van de ggz-richtlijnen was beperkt, maar beter dan die van de ziekenhuizen.

trefwoorden ggz-instellingen, richtlijnen, suïcidepoging