Home

Tvp21 03 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 49 (2007) 3, 145 - 155

Oorspronkelijk artikel

Coping en de kans op zorgbehoefte bij subklinische psychose

M. Bak, PH. Delespaul, I. Myin-Germeys, J. van Os

achtergrond De ontwikkeling van zorgbehoefte in het kader van subklinische psychose werd nader onderzocht in relatie tot (1) de mate van ervaren last en (2) de mate van disfunctionele coping.
methode De Netherlands Mental Health Survey and Incidence Study (nemesis) is een longitudinaal onderzoek naar het vóórkomen van psychopathologie in de algemene populatie. Van de 4722 mensen zonder een dsm-iii-r-diagnose 'psychotische stoornis' bij de eerste 2 metingen van nemesis, hadden 83 mensen ten minste 1 subklinische psychotische ervaring ten tijde van de derde meting. Een panel deskundigen stelde de zorgbehoefte vast.
resultaten De psychotische ervaringen 'controle ervaring', 'stemmen horen' en 'nonverbale hallucinaties' waren geassocieerd met zorgbehoefte. Na controle voor de mate van ervaren last bleef alleen 'stemmen horen' onafhankelijk geassocieerd met zorgbehoefte. Er waren kwalitatieve verschillen tussen de verschillende typen van coping: in het bijzonder was 'symptomatische coping' (meegaan met de inhoud) met psychotische ervaringen geassocieerd met minder waargenomen controle over de psychotische ervaring (odds ratio 0,79; 95%-betrouwbaarheidsinterval 0,63-0,98) en grotere kans op zorgbehoefte (odds ratio 6,07; 95%-betrouwbaarheidsinterval 1,94-18,95).
conclusie Verschillende psychotische ervaringen zijn niet in dezelfde mate geassocieerd met zorgbehoeften. Zorgbehoeften kunnen ontstaan wanneer psychotische ervaringen aanleiding geven tot hinder en/of disfunctionele coping. Deze factoren zijn mogelijk mede van invloed op het pad van subklinische psychotische ervaringen naar de status van psychiatrische patiënt.

trefwoorden algemene bevolking, coping, psychose, vaststellen zorgbehoefte