Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 49 (2007) 3

Redactioneel

A.F.G Leentjens

Zorg in verwardheid: een prestatieindicator voor delier in het algemeen ziekenhuis, 141 - 143

Oorspronkelijk artikel

M. Bak, PH. Delespaul, I. Myin-Germeys, J. van Os

Coping en de kans op zorgbehoefte bij subklinische psychose, 145 - 155

Oorspronkelijk artikel

B. Verwey, J.A. van Waarde, I.A.L.M. van Rooij, G. Gerritsen, F.G. Zitman

Richtlijnen voor de opvang van suïcidepogers in Nederlandse ggz-instellingen, 157 - 165

Commentaar

A.J.F.M. Kerkhof

Matig beleid inzake suïcidepreventie, 167 - 168

Overzichtsartikel

L. van Nimwegen, L. de Haan, N. van Beveren, W. van den Brink, D. Linszen

Adolescentie, schizofrenie en drugs: interacterende kwetsbaarheid. Een hypothese , 169 - 178

State-of-the-art-artikel

C.G. Reichart, M. Wals, M.H.J. Hillegers

Kinderen van ouders met een bipolaire stoornis, 179 - 188

Gevalsbeschrijving

T. Callewaert, W. Vandereycken

Ontwikkeling en behandeling van anorexia nervosa bij patiënten met het turnersyndroom, 189 - 193

Gevalsbeschrijving

S. Koeck, F. Bouckaert, J. Peuskens

Verzamelzucht als hoofdsymptoom van het diogenessyndroom, 195 - 199

Referaat

P.F.J. Schulte, L. de Haan

Kwaliteit van leven en antipsychoticagebruik bij patiënten met chronische schizofrenie, 201 - 202

Ingezonden brief

F. de Groot

Reactie op 'Staat de wetenschap model? Over het mensbeeld van de cognitieve gedragstherapie', 203 - 205