Home

Tvp20 05 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 49 (2007) 2, 105 - 109

Korte bijdrage

Psycho-educatie over osteoporose bij patiënten met anorexia nervosa

K. Dewandeleer, W. Vandereycken

samenvatting Osteoporose is een vaak voorkomende complicatie bij eetstoornissen, in het bijzonder anorexia nervosa. Gerichte informatie hierover aan patiënten kan hun ziektebesef en inzet voor behandeling vergroten. Op grond van beperkte literatuur en eigen klinische ervaring worden concrete suggesties voor psycho-educatie gedaan, in het bijzonder over het belang van gewichtsherstel en voorkoming van fractuurrisico's. Hoe verschillend het effect hiervan kan zijn, blijkt uit drie voorbeelden.

trefwoorden anorexia nervosa, osteoporose, psycho-educatie