Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 49 (2007) 2, 85 - 94

Overzichtsartikel

Omega-3-vetzuren bij de behandeling van stemmingsstoornissen

A.C.P. van Strater, P.F. Bouvy

achtergrond Visolie staat steeds meer in de belangstelling wegens mogelijke gunstige effecten van de daarin aanwezige omega-3-vetzuren op een breed scala aan problemen, waaronder psychiatrische aandoeningen.
doel Nagaan welk bewijs er is voor effectiviteit van omega-3-vetzuren bij stemmingsstoornissen.
methode Literatuuronderzoek met behulp van PubMed (1966-maart 2006), met als zoektermen 'depression', 'affective disorder', 'bipolar disorder', 'seasonal affective disorder', 'postpartum depression', 'puerperal depression', 'fatty acids', 'eicosapentaenoic acid', 'arachidonic acid', 'docosahexaenoic acid' en 'fish oil'. Tevens werd gebruikgemaakt van de literatuurlijsten bij de gevonden artikelen.
resultaten Het grootste deel van epidemiologisch en vetzuurconcentratieonderzoek wijst in de richting van een verband tussen omega-3-vetzuren en stemmingsstoornissen, hoewel niet alle resultaten eensluidend zijn. In enkele klinische onderzoeken werd een positief effect gevonden van behandeling met omega-3-vetzuren, maar het aantal onderzochte proefpersonen was klein en bovendien werden ook negatieve resultaten gevonden.
conclusie Er zijn onvoldoende aanwijzingen uit klinisch onderzoek om bij een stemmingsstoornis effect te verwachten van een behandeling met omega-3-vetzuren.

trefwoorden bipolaire stoornis, depressie, omega-3-vetzuren, stemmingsstoornis, visolie