Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 49 (2007) 2

Redactioneel

L. Gabriëls

Neuromodulatie … en dan?, 61 - 63

Oorspronkelijk artikel

J.P. Teunisse, F.T.T. Krebbers, A. Palmen, A. van der Sijde, F.H.T.M. Aerts, M.C.J. Mommersteeg, H.J.C. Berger

Cognitieve voorspellers van sociale vooruitgang bij jongeren met een autismespectrumstoornis, 65 - 74

Oorspronkelijk artikel

N. Lammerts van Bueren

Schrijfopdrachten over aversieve ervaringen sorteren geen effect bij patiënten met angststoornissen, 75 - 84

Overzichtsartikel

A.C.P. van Strater, P.F. Bouvy

Omega-3-vetzuren bij de behandeling van stemmingsstoornissen , 85 - 94

Overzichtsartikel

M.L.M. van der Loos, P. Kölling, E.A.M. Knoppert-van der Klein, W.A. Nolen

Lamotrigine bij de behandeling van bipolaire stoornissen , 95 - 103

Korte bijdrage

K. Dewandeleer, W. Vandereycken

Psycho-educatie over osteoporose bij patiënten met anorexia nervosa, 105 - 109

Gevalsbeschrijving

J.H. Hoogeveen, E. van der Veer

Bijwerkingen van farmacotherapie met de langwerkende gonadorelineagonist triptoreline bij parafilie, 111 - 115

Commentaar

P.J.A. van Panhuis

Hormonale farmacotherapie: balanceren tussen politiek en evidence-based medicine, 117 - 118

Gevalsbeschrijving

S. Haverkort, M.J.H. Jellesma-Eggenkamp, R.M. Marijnissen

Psychiatrische presentatie van hypopituïtarisme bij een patiënt op hoge leeftijd, 119 - 123

Gevalsbeschrijving

K. Stuer, S. Claes

Manie na gebruik van een decongestivum, 125 - 129

Referaat

F.N. Kamphuis, P.N. van Harten

Het herstarten van clozapine na leukopenie of neutropenie bij eerder gebruik, 131 - 131