Home

Tvp19 08 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 48 (2006) 12, 970 - 970

Psychoanalyse

Freuds werken nu, psychoanalyse nu

Schalkwijk, F. (Red.)

Uitgeverij Boom, Amsterdam 2006 135 pagina's, isbn 9085062438, € 12,50,

Sigmund Freud (1856-1939) blijft, ondanks vele kritische geluiden, inspirerend genoeg om een nieuwe Nederlandse vertaling, in 11 delen chronologisch geordend, op de markt te brengen onder de naam Freud. Werken (Oranje 2006). Dit boekje kunnen we als een smaakmaker bestempelen voor deze nieuwe Freud-editie (2006). Het boek heeft twee delen. Het eerste laat ons proeven van de meer literaire aspecten van de nieuwe vertaling (van ongeveer 8.000 pagina's). Deze heeft een hoge graad van eenheid en uniformiteit; ze werd bezorgd door Wilfred van Oranje. Nieuw zijn een zakenregister door Walter Schönau ontworpen en de verklarende woordenlijst die Harry Stroeken heeft verzorgd. Deel twee staat stil bij de 'psychoanalyse nu'. Dwars door de verschillende bijdragen heen krijgen we zicht op de rijkdom en de diversiteit van de psychoanalyse aan het begin van de 21ste eeuw. Het 'onbewuste' blijft de kern van de metapsychologie en tekent de krijtlijnen van de analytische praktijk. De kruisbestuiving van een 'verklarende' en 'begrijpende' benadering kenmerkt het wezen van de psychoanalyse en is bepalend voor haar verdere ontwikkeling. Het is spijtig dat er geen aandacht wordt besteed aan effectiviteitsonderzoeken en empirische aspecten, die voor de publieke erkenning van de psychoanalyse zo belangrijk zijn. Een aangenaam leesbaar boekje dat meerdere contouren van de psychoanalyse schetst.

Literatuur

Oranje, W. (Red.). (2006). Freud. Werken. Amsterdam: Uitgeverij Boom.

L. Steeland