Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 48 (2006) 12

Redactioneel

S.J. Claes

Depressie behandelen: niet voor elke arts weggelegd?, 903 - 904

Oorspronkelijk artikel

B. van den Berg, E.A.M. Knoppert-van der Klein, J. van Zaane

Psychotherapeutische behandelmogelijkheden voor bipolaire stoornissen. Een overzicht van gerandomiseerde en gecontroleerde onderzoeken, 905 - 913

Essay

R.W. Kupka, D. de Been

Psychologie en psychotherapie van de bipolaire stoornis, 915 - 920

Korte bijdrage

J. Spijker, J. Huyser, M.B.J. Blom

De Multidisciplinaire richtlijn Depressie. Een commentaar, 921 - 925

Commentaar

T.K. Birkenhäger

Beperkte samenhang van de Multidisciplinaire richtlijn Depressie mede veroorzaakt door gebrekkige kennis over de verschillende interventies, 927 - 929

Ingezonden brief

T. Kuipers, H.J. Gijsman

Reactie op 'Integrale psychiatrie' en 'Complementaire en alternatieve geneeswijzen (cag) en psychiatrie' Wereldwijd ... !, 981 - 983

Ingezonden brief

de redactie dankt, 985 - 986

Boekbesprekingen