Home

Tvp21 03 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 44 (2002) 11, 747 - 752

Overzichtsartikel

Emotieherkenning en cross-modaliteit bij schizofreniepatiënten

J.J. de Jong, B. de Gelder, Paul Hodiamont

samenvatting Dit artikel beschrijft de wetenschappelijke achtergronden, doelstellingen en relevantie van het lopende onderzoek van de auteurs naar emotieherkenning en cross-modaliteit bij schizofrene patiënten. Nadat het belang van cognitief disfunctioneren bij schizofrenie is aangegeven, worden de begrippen emotieherkenning, integratie van informatie van verschillende modaliteiten en cross-modaliteit toegelicht. Een overzicht van reeds gepubliceerd onderzoek naar deze cognitieve functies bij gezonde mensen en schizofrene patiënten onderbouwt de hypothese dat bij de laatsten sprake is van zowel een gestoorde integratie als van een gestoorde cross-modaliteit.

trefwoorden cross-modaliteit, emotieherkenning, schizofrenie