Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 44 (2002) 11, 727 - 732

Korte bijdrage

Bijdrage van functionele magnetische kernspinresonantie aan inzichten in schizofrenie

N.F. Ramsey

samenvatting De ontwikkeling van beeldvorming met functionele magnetische kernspinresonantie (fMRI) heeft een nieuwe impuls gegeven aan humaan neurowetenschappelijk onderzoek. In snel tempo worden cognitieve functies aan hersenstructuren gekoppeld, en worden hypothesen over de werking van structuren getoetst. Onderzoek naar de neurobiologische basis van schizofrenie maakt gebruik van deze ontwikkelingen, en richt zich vooral op cognitieve functies. In dit artikel worden de principes van fMRI kort uiteengezet. De implicaties van functionele neuroimaging worden besproken aan de hand van recente bevindingen bij schizofrene patiënten op het gebied van informatieverwerking, cognitieve inhibitie en auditieve hallucinaties. Naar verwachting zal fMRI bij gaan dragen aan veranderingen in het denken over de organisatie van hersenfuncties, en aan het in kaart brengen van verbanden tussen genen, functies en psychiatrische ziektebeelden.

trefwoorden cognitie, fmri, neuroimaging, schizofrenie