Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 48 (2006) 11, 873 - 879

Essay

Staat de wetenschap model? Over het mensbeeld van de cognitieve gedragstherapie

P. van Haute

samenvatting De cognitieve (gedrags)therapie interpreteert de werking van de menselijke geest naar analogie van de wetenschappelijke methodiek zoals door Popper beschreven. Ze neemt op deze manier de wetenschap(per) als model voor de psychische gezondheid en gaat voorbij aan het symbolische karakter van het menselijk bestaan.

trefwoorden cognitieve gedragstherapie, hypothetisch-deductief model, mensbeelden, psychopathologie, schema, symboliek