Home

Tvp21 04 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 48 (2006) 10, 817 - 818

Ingezonden brief

De profielschets plaatst de psychiater wél in de werkelijkheid Reactie op 'De multidisciplinair werkende psychiater in de Herziene Profielschets Psychiater. Juridisch en organisatorisch buiten de werkelijkheid?

C.M.M. Vleugels, J.J.T. Eisenga