Home

Tvp21 02omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 48 (2006) 10, 809 - 814

Gevalsbeschrijving

Psychosen en epilepsie

W.M.A. Verhoeven, W.B. Gunning, J.H.A.M. Tuerlings, J.I.M. Egger, S. Tuinier †

samenvatting  De laatste decennia is veel onderzoek gedaan naar de verhoogde psychiatrische comorbiditeit bij epilepsie. Aan de hand van een beschrijving van een patiënte met postictale psychosen wordt de psychiatrische differentiële diagnostiek van psychosen in het kader van epilepsie uiteengezet en wordt ingegaan op de frequente psychiatrische bijwerkingen van anti-epileptica. De samenhang tussen epilepsie en psychiatrische symptomen is complex en de neuropsychiatrie van epilepsie heeft betrekking op unieke syndromen die niet passen binnen de huidige psychiatrische classificatiesystemen.

trefwoorden anti-epileptica, epilepsie, psychosen