Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 48 (2006) 10, 803 - 807

Gevalsbeschrijving

Cybersuïcide. De rol van het internet bij suïcidaal gedrag

N. D'Hulster, C. van Heeringen

samenvatting Dit artikel beschrijft twee suïcidepogingen waarbij het internet een rol speelt in de voorbereiding en uitvoering. Het internet lijkt hierbij een drempelverlagend en dus risicoverhogend effect te hebben op het vóórkomen van suïcidaal gedrag. De invloed van het internet kan beschreven worden in termen van een imiterend, informatief of interactief effect. Daarnaast kan het internetgebruik mogelijk een positieve rol spelen door een bijdrage aan de preventie van suïcide.

 

trefwoorden internet, preventie, suïcide