Home

Tvp21 03 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 48 (2006) 10, 763 - 773

Oorspronkelijk artikel

De obsessieve compulsieve stoornis en het internet. Een evaluatie van Nederlandstalige websites aan de hand van kwaliteitsindicatoren

Y. Serdobbel, G. Pieters, S. Joos

achtergrond Het internet is een belangrijke bron van informatie. De kwaliteit van de informatie over de obsessieve compulsieve stoornis (ocs) is niet onderzocht. Mogelijke kwaliteitsindicatoren zijn de discern-vragenlijst, de Google PageRankwaarde en de aanwezigheid van professionele hulpverleners onder de medewerkers.
doel Een beeld krijgen van de kwaliteit van de informatie op Nederlandstalige websites over ocs en nagaan of deze kwaliteit samenhangt met sitekenmerken, de score op de discern en de Google PageRankwaarde.
methode Met behulp van Google en Ixquick werden 27 Nederlandstalige websites over ocs geselecteerd en werd de samenhang beoordeeld tussen enerzijds de inhoudskwaliteit -gemeten met 4 parameters - en anderzijds het voorkomen van incorrecte informatie, de sitekenmerken, de discern-score en de Google PageRankwaarde.
resultaten De kwaliteit van de informatie was over het algemeen laag. De lengte van de site (meer dan 45 regels) was het enige onderzochte sitekenmerk dat een positieve samenhang vertoonde met de kwaliteit van de basiscriteria betreffende symptomen en diagnose. De score op de discern correleerde significant positief met de kwaliteit van de informatie. Het voorkomen van incorrecte informatie bleek niet afhankelijk van de inhoudskwaliteit, de sitekenmerken, de Google PageRank of de discern-score.
conclusie In tegenstelling tot de websites over depressie schiet de kwaliteit van Nederlandstalige sites over ocs tekort. Sitekenmerken en Google PageRankwaarde zijn geen goede predictoren voor de informatiekwaliteit. Voor behandelkeuzes heeft de discern een potentiële waarde als indicator wat betreft de kwaliteitsinhoud.

trefwoorden discern, Google PageRank, informatie, internet, kwaliteit, obsessieve compulsieve stoornis