Home

Tvp2020 09 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 48 (2006) 9, 739 - 744

Gevalsbeschrijving

Het ontstaan van psychotische verschijnselen op latere leeftijd.Laat-ontstane schizofrenie of frontotemporale dementie?

C.J. Kerssens, Y.A.L. Pijnenburg, S. Schouws, P. Eikelenboom, W. van Tilburg

samenvatting De diagnose van een psychotische stoornis die ontstaat op oudere leeftijd is complex. Een 65-jarige patiënte is aanvankelijk opgenomen met de diagnose psychotische depressie, maar in in de loop van de tijd ontstaat twijfel. De opvallendste symptomen zijn bizarre wanen en akoestische, visuele, haptische en smaakhallucinaties. Daarnaast vertoont zij gedragsen persoonlijkheidsveranderingen. In de differentiële diagnose moet onder meer gedacht worden aan laat onstane schizofrenie en frontotemporale dementie. Verschillen en overeenkomsten tussen beide ziektebeelden worden besproken alsmede adviezen ter verbetering van de diagnostiek.

trefwoorden differentiële diagnostiek, frontotemporale dementie, laatontstane schizofrenie