Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 48 (2006) 8, 619 - 625

Oorspronkelijk artikel

Voorspelling van de effectiviteit van elektroconvulsietherapie bij een depressieve stoornis met routinematig verzamelde data

I.M. de Vreede, H. Burger, I.M. van Vliet

achtergrond Er is weinig bekend over de mogelijkheid om de respons op elektroconvulsietherapie (ect) te voorspellen bij patiënten met een depressieve stoornis.
doel Het creëren van een index voor het voorspellen van de respons op ect bij de individuele patiënt. methode Aan het onderzoek deden 53 patiënten met een depressieve stoornis die waren verwezen voor ect mee. Een slechte respons werd gedefinieerd als een afname op de Hamilton Rating Scale for Depression met minder dan 50%. Met multivariabele logistische regressieanalyse werd een simpele index van onafhankelijke voorspellers geconstrueerd.
resultaten In totaal hadden 31 patiënten (58%) een ongunstige respons. De index bestond uit 4 variabelen die een slechte respons voorspelden: een leeftijd jonger dan 65 jaar, een psychotische depressie, het refractair zijn voor antidepressiva en de aanwezigheid van een persoonlijkheidsstoornis. Het onderscheidende vermogen van de index was redelijk goed met een oppervlakte onder de roc-curve van 0,76 (95%-betrouwbaarheidsinterval 0,63-0,89).
conclusie De respons op ect zou voorspeld kunnen worden met een index van vier patiëntenkenmerken. Voor implementatie in de praktijk is echter bevestiging van de geldigheid van de index bij toekomstige patiënten vereist.

trefwoorden depressieve stoornis, elektroconvulsietherapie, voorspellers