Home

Tvp20 07omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 48 (2006) 7, 584 - 584

Psychotherapie algemeen

Cognitieve zelftherapie voor patiënten met chronisch-recidiverende depressie of (gegeneraliseerde) angststoornis

Boer, P.C.A.M. den, Wiersma, D., ten Vaarwerk, I., Stant, A.D., & van den Bosch, R.J.

Rob Giel Onderzoekcentrum, Groningen 2005, 81 pagina's, ISBN 90 367 2303 5, € 15,-

Cognitieve Zelftherapie (czt) is een gestructureerd en geprotocolleerd programma dat streeft naar verbetering van sociaal functioneren en relaties, en dat de patiënt in cursusverband leert zelf controle over het therapieproces (herstructurering van cognitieve schema's) te krijgen. Dit boek doet verslag van een gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek naar het behandelresultaat en de kosteneffectiviteit van czt in vergelijking met de gebruikelijke behandeling van patiënten met een chronisch-recidiverende depressie of een gegeneraliseerde angststoornis. Het czt-protocol zelf wordt in dit boek niet beschreven. Het onderzoek werd gevoerd in vier Nederlandse ggz-centra. De conclusie is dat czt minstens gelijkwaardig is aan de gebruikelijke behandeling wat betreft behandelresultaat en kosteneffectiviteit. De uitvoerige beschrijving van methodologie, uitvoering en resultaten van het onderzoek, met de talrijke vragenlijsten die zijn afgenomen in diverse fasen van de behandeling en de uitvoerige tabellen geven een goed idee van de omvang van dergelijk effectiviteitonderzoek, maar maken het minder nuttig of bruikbaar voor de niet-onderzoeker/ clinicus. De praktische moeilijkheden bij de uitvoering van dit onderzoek, in een naturalistische setting, worden openhartig beschreven en zijn herkenbaar verhelderend voor onderzoekers die op dit terrein werkzaam zijn. Het addendum met de publicatie van de conclusies van de beoordelaars van het College voor zorgverzekeringen versterkt de indruk van een grondig en eerlijk rapport.

L. Gabriëls